שרה טל
נייד : 054-5606640

sarataltal@gmail.com

רח' שוקן 32 תל-אביבקווי האוטובוס שמובילים אל המרכז:

25, 125, 40, 41, 72, 119, 129, 172


קווי האוטובוס שמובילים אל המרכז:

25, 125, 40, 41, 72, 119, 129, 172