סדרת שיעורי העמקה אחת לחודש בימי שישי החל מספטמבר 2017